Kalkulačka k důchodové reformě

Počátek spoření je rok 2013, pro rok narození 1994 a později ve 20 letech.

Důchodová kalkulačka poskytuje orientační výpočet budoucího důchodu a jejím základním cílem je porovnání možné výše důchodu pro účastníky, kteří se nezapojí nebo zapojí do II. pilíře

U žen celkový počet dětí, tzn. současných i plánovaných

Průměrný měsíční hrubý příjem (1/12 ročního)

Pro jednotlivé způsoby investování očekávané (nikoli zaručené) přibližné rozmezí výnosu:

 • 2-3 % Fond Státních dluhopisů
 • 3-4 % Fond Konzervativní
 • 4-7 % Fond Vyvážený
 • 5-7 % Fond Dynamický

Jaké informace vám důchodová kalkulačka poskytne

 • Věk odchodu do důchodu
 • Předpokládaný měsíční důchod. Je přepočtený na „současné ceny“, abyste jej mohli porovnat s Vaší hrubou mzdou

Jaké varianty důchodu vám kalkulačka spočítá

Varianta 1:

Varianta 1: Doživotní důchod od státu pro variantu, že se do reformy nezapojíte

Varianta 2:

Celkový doživotní důchod od státu a z II. pilíře pro variantu, že se reformy zúčastníte a vstoupíte do II. pilíře. Důchod bude mít 3 složky:

 • Důchod od státu snížený podle toho, kolik let skutečně platíte do II. pilíře
 • Důchod z osobního účtu II. pilíře z 3% pojistného (přesměrované povinné pojistné)
 • Důchod z osobního účtu II. pilíře z 2% pojistného (Vaše dodatečné vlastní prostředky)

Podrobnější vysvětlení

 • Kalkulačka pracuje se zjednodušujícími předpoklady, které však umožňují porovnat výsledky dle data narození, pohlaví, počtu dětí a příjmové situace účastníka.
 • Příjmem se rozumí měsíční mzda v roce 2010. Předpokladem pak je, že současná úroveň výdělku zadavatele výpočtu poroste v budoucnu (až do důchodu) stejně jako průměrná mzda v ekonomice.
 • Na základě uvážení uživatele kalkulačky je možné aktuální příjem upravit tak, aby zohledňoval očekávaný budoucí vývoj jeho výdělku.
 • Výnos penzijního fondu je uvažován v nominálních hodnotách, tedy bez očištění o inflaci. Inflace je uvažována ve výši 2 %.
 • Kalkulačka budoucí důchod přepočítá tak, aby výsledný důchod odpovídal cenám a mzdám roku 2010.
 • Doživotní důchod je vypočten tak, že odpovídá očekávané střední délce dožití v okamžiku přiznání důchodu (tzn. v budoucnu), a to pro každý ročník narození.
 • Demografické předpoklady jsou převzaty z demografické prognózy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z roku 2010.